Instagram link   Telegram link

کنترل پنل اطفاء حریق اتوماتیک FP 9000E

FP 9000E Automatic Fire Extinguishing Control Panel

کنترل پنل اطفاء حریق اتوماتیک

FP 9000E

fp9000e-control-panel

امکانات و ویژگی ها

 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 , EN54-pt4 , EN12094
 • مناسب جهت استفاده در سیستمهای اطفاء حریق مبتنی بر گاز، پودر، آیروسل و آب
 • دارای 3 زون کشف حریق و 1 خروجی فرمان اطفاء حریق
 • امکان انتخاب سه وضعیت اتوماتیک، دستی و غیرفعال
 • امکان اتصال 32 دیتکتور بر روی هر زون
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD جهت اعمال تنظیمات، نمایش وضعیت ها، نمایش پیغام هشدار و تخلیه
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1900 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمیگردد.
 • دارای مد مدیریت علایم کاذب حریق (False alarm management)
 • دارای ترمینال ورودی شستی های Manual Release, Hold و ترمینال Low Press و ...
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • امکان غیرفعال کردن زون ها و یا مدار آژیر خط اول (Stage1)
 • قابلیت اتصال کارت رله اضافی M9000R
 • امکان تغییر زمان فرمان تخلیه اطفاء حریق
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 , EN54-pt4 , EN12094
 • مناسب جهت استفاده در سیستمهای اطفاء حریق مبتنی بر گاز، پودر، آیروسل و آب
 • دارای 3 زون کشف حریق و 1 خروجی فرمان اطفاء حریق
 • امکان انتخاب سه وضعیت اتوماتیک، دستی و غیرفعال
 • امکان اتصال 32 دیتکتور بر روی هر زون
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD جهت اعمال تنظیمات، نمایش وضعیت ها، نمایش پیغام هشدار و تخلیه
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1900 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمیگردد.
 • دارای مد مدیریت علایم کاذب حریق ( False alarm management )
 • دارای ترمینال ورودی شستی های Manual Release, Hold و ترمینال Low Press و ...
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر ( One man test )
 • امکان غیرفعال کردن زون ها و یا مدار آژیر خط اول ( Stage1 )
 • قابلیت اتصال کارت رله اضافی M9000R
 • امکان تغییر زمان فرمان تخلیه اطفاء حریق
DMTech Logo
fp9000e-control-panel
certificates