Instagram link   Telegram link

  • خانه
  • درباره ما
  • اخبار
  • نمایشگاه IPAS-2019 تهران برگزار شد

نمایشگاه IPAS-2019 تهران برگزار شد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی IPAS-2019 با موضوع لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی برگزار شد.

این نمایشگاه از تاریخ 8 لغایت 11 مهرماه در تهران، مصلی بزرگ امام خمینی (ره) جریان داشت.
جهت مشاهده تصاویر مربوط به حضور فایرایندکس در این نمایشگاه، به گالری تصاویر مراجعه نمائید.