Instagram link   Telegram link

نمایشگاه IPAS-2019 تهران

شرکت فایرایندکس، با احترام شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه IPAS-2019 تهران دعوت می نماید.

 

Exhibition


محل برگزاری: تهران، مصلای امام خمینی (ره)، سالن شبستان، غرفه F18
زمان: 8 الی 11 مهرماه 1398
ساعت بازدید: 9 الی 18