• خانه
 • آموزش
 • استاندارد طراحی، ساخت و تست تجهیزات کشف و اعلام حریق EN54

استاندارد طراحی، ساخت و تست تجهیزات کشف و اعلام حریق EN54

EN54 یک استاندارد الزامی در زمینه ی سیستم های کشف و اعلام حریق است که دستورالعمل ها، الزامات و شرایط طراحی، ساخت و تست های آزمایشگاهی را برای هر تجهیز سیستم کشف و اعلام حریق مشخص می کند. تمامی کشورهای سازنده تجهیزات کشف و اعلام حریقِ عضو اتحادیه اروپا، موظف هستند تا تجهیزات خود را مطابق با این استاندارد، طراحی، تولید و تست کنند. تمام موسسات صدور گواهینامه ی عضو اتحادیه اروپا مثل موسسه LPCB,DEDAL,VDS,… موظف هستند تا تمام تجهیزات کشف و اعلام حریق را مطابق با الزامات این استاندارد، تست و آزمایش کنند و نهایت امر گواهینامه (CERTIFICATE) صادر کنند. برای هر تجهیز کشف و اعلام حریق یک پارت از استاندارد EN54 تدوین شده است که هر کدام به صورت مجزا الزامات و دستورالعمل های مرتبطی را شامل می شوند. در زیر به معرفی پارت های مختلف استاندارد EN54 می پردازیم.

EN54 Standard Family Parts


 • EN 54 part 1 Fire detection and fire alarm systems. Introduction[10]
 • EN 54 part 2 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel)
 • EN 54 part 3 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Sounders
 • EN 54 part 4 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
 • EN 54 part 5 Fire detection and fire alarm systems. Heat detectors. Point detectors
 • EN 54 part 6a Fire detection and fire alarm systems heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}
 • EN 54 part 7 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
 • EN 54 part 8 Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature heat detectors {WITHDRAWN}
 • EN 54 part 9 Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to fire
 • EN 54 part 10 Fire detection and fire alarm systems. Flame detector. Point detectors
 • EN 54 part 11 Fire detection and fire alarm systems. Manual call point
 • EN 54 part 12 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam
 • EN 54 part 13 Fire detection and fire alarm systems. Compatibility assessment of system components
 • EN 54 part 14 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance.
 • EN 54 part 16 Fire detection and fire alarm systems. Components for fire alarm voice alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
 • EN 54 part 17 Fire detection and fire alarm systems. Short circuit isolators
 • EN 54 part 18 Fire detection and fire alarm systems. Input/output devices
 • EN 54 part 20 Fire detection and fire alarm systems. Aspirating smoke detector
 • EN 54 part 21 Fire detection and fire alarm systems. Alarm transmission and fault warning routing equipment
 • EN 54 part 22 Fire detection and fire alarm systems. Line type heat detectors
 • EN 54 part 23 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Visual alarms
 • EN 54 part 24 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarms – Loudspeakers
 • EN 54 part 25 Fire detection and fire alarm systems. Components using radio links and system requirements
 • EN 54 part 26 Fire detection and fire alarm systems. Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors
 • EN 54 part 27 Fire detection and fire alarm systems. Duct smoke detectors
 
 • تلفن : (4 خط) 36645260-031

 • تلفاکس : 36650146-031

 • ایمیل :

آخرین مقالات

آخرین اخبار

سمینار تخصصی-آموزشی بررسی ضوابط طراحی و اجرای سیستم‌های اعلام حریق
نمایشگاه IPAS-2019 تهران برگزار شد
نمایشگاه IPAS-2019 تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فایرایندکس می‌باشد.