Instagram link   Telegram link

خطر آتش سوزی در صنایع و پیشگیری از آن

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که تا چه میزان در صنایع و کارخانه‌ها،  به خطر آتش سوزی و پیشگیری از آن و آموزش ایمنی حریق توجه می شود و همچنین جهت پیشگیری از این حادثه چه مواردی در نظر گرفته شده است تا میزان خسارات وارده را کاهش دهد.

 در صنایع و کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی ، با توجه به استفاده از مواد خام اولیه مختلف، مواد و مصالح تولیدی و وسایلی که انبار می‌شوند، ریسک حریق متفاوتی دارند. اما در هر صورت ریسک حریق در این تصرف ها از ساختمان‌های مسکونی ، تجاری و اداری بسیار بیشتر و در صورت بروز حریق، تلفات و خسارات بالاتری نیز خواهند داشت.

حریق می‌تواند از یک ته سیگار کارگر انبار کارخانه، اتصالی سیستم برق یک دستگاه، جرقه الکترود جوشکاری، نشت گاز و یا هر عامل کوچک دیگری ایجاد و فاجعه ای بزرگ را در یک کارخانه رقم بزند.

تصویر زیر یک انبار بزرگ کارتن در شهرستان درگز از استان خراسان رضوی است، که در اثر بی مسئولیتی یک کارگر و به واسطه ته سیگار، به طور کامل از بین می رود. در این انبار 15 تن کارتن و دستگاه‌های پرس و ...، کاملا در آتش سوختند.

آتش سوزی انبار کارتن - شهرستان درگز

متاسفانه به دلیل کم اهمیت دانستن بحث ایمنی و مهم تر از آن ایمنی حریق در بین برخی از مدیران صنایع، وقوع حوادث تلخ این چنینی، منجر به خسارات جانی و مالی بسیاری خواهد شد.

اکثر این مدیران یک جمله واحد در سر دارند و آن این است که "اینجا هیچ وقت آتش نمیگیرد" چنین افرادی حریق و ایمنی حریق را جدی نگرفته و وقوع آن را برای دیگران می دانند. در صورتی که حریق همیشه در کمین است. حریق، دوست و دشمن دیرینه انسان است که باید آن را کنترل کرد.

در صورتی که با تامین و تخصیص یک هزینه ی کم جهت سیستم های کشف و اعلام حریق و مکمل آن سیستم اطفاء حریق اتوماتیک، میتوان از خسارات جانی و مالی شدید پیشگیری کرد که این امر خود شامل چند آیتم زیر می باشد:

1) طراحی دقیق سیستم های کشف و اعلام حریق، انتخاب تجهیزات متناسب با تصرف ها با توجه به ارزیابی ریسک حریق موجود، آنالیز و رفتار شناسی دود، مدیریت حریق و ...

2) استفاده از سیستم های کشف و اعلام حریق باکیفیت و معتبر با قابلیت هایی جهت سناریو نویسی و همچنین دارای تاییدیه های اروپایی و معتبر جهانی. در این خصوص ممکن است که برخی از صنایع تجهیز به سیستم های کشف و اعلام حریق بشوند اما سیستمی بدون کیفیت و یا دارای گواهینامه های غیر معتبر .

3) نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق طبق استانداردهای معتبر جهانی همچون   BS5839-pt1 , NFPA72 , NFPA13 و...

4) تست، سرویس و نگهداری دوره ای سیستم ها، جهت پایداری و فعال بودن مداوم

5) آموزش ایمنی حریق و پیشگیری از آن و اطفاء حریق به پرسنل و کارگران فعال در کارخانه