Instagram link   Telegram link

 • خانه
 • محصولات
 • کنترل پنل ها
کنترل پنل اعلام حریق متعارف FP 9000 - 4/8
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD
 • قابلیت نام گذاری مناطق کشف حریق بر حسب شرایط پروژه
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1200 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمی گردد.
 • امکان ایجاد تاخیر از 10 تا 600 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • امکان نمایش جریان مصرفی زون ها
 • دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
 • امکان تغییر زبان منو تنظیمات
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • دارای مد مدیریت علایم کاذب حریق (False alarm management)
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرار کننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M9000 - 485
 • امکان اتصال به نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مخصوص DMTech
 • امکان غیر فعال کردن زون ها یا مدارات آژیر
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
Image
کنترل پنل اعلام حریق متعارف FP 9000L - 2/4/6/8
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • امکان ایجاد تاخیر از 0 تا 70 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرار کننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M999 - 485
 • امکان اتصال به نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مخصوص DMTech
 • امکان غیر فعال کردن زون ها و یا مارات آژیر
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
Image
پنل تکرار کننده اعلام حریق متعارف FP 9000R
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD
 • قابلیت نمایش نوشتاری موقعیت حریق بر روی LCD و نمایش نوری
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1200 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمی گردد.
 • امکان ایجاد تاخیر از 10 تا 600 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • امکان تغییر زبان منو تنظیمات
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرارکننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M9000 - 485
 • امکان غیرفعال کردن مدارات آژیر پنل تکرار کننده
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
Image
پنل تغذیه FP9000 P
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استاندارد اروپایی EN54-pt4
 • مناسب جهت پشتیبانی و تامین برق در زمان قطع برق
 • قابل استفاده جهت تغذیه بیم دیتکتورها، دیتکتورهای شعله و دیتکتورهای گازی در پروژه های صنعتی
 • امکان قرارگیری دو عدد باطری پشتیبان
 • نمایش خطای قطع برق و ضعف باطری
 • دارای رله خطا
 • دارای ترمینال خروجی 28VCD - 2.0 A
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
کنترل پنل اطفاء حریق اتوماتیک FP 9000E
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt4 , EN54-pt2 و EN12094
 • مناسب جهت استفاده در سیستمهای اطفاء حریق مبتنی بر گاز،پودر،آیروسل و آب
 • دارای 3 زون کشف حریق و 1 خروجی فرمان اطفاء حریق
 • امکان انتخاب سه وضعیت اتوماتیک، دستی و غیرفعال
 • امکان اتصال 32 دیتکتور بر روی هر زون
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD جهت اعمال تنظیمات،نمایش وضعیت ها، نمایش پیغام هشدار و تخلیه
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1900 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمیگردد.
 • دارای مُد مدیریت اعلام کاذب حریق (False alarm management)
 • دارای ترمینال ورودی شستی های Manual Release, Hold  و ترمینال Low Press و ...
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • امکان غیرفعال کردن زون ها و یا مدار آژیر خط اول (Stage1)
 • قابلیت اتصال کارت رله اضافی M9000R
 • امکان تغییر زمان فرمان تخلیه اطفاء حریق
Image
کنترل پنل اعلام حریق متعارف FP 9000
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD
 • قابلیت نام گذاری مناطق کشف حریق بر حسب شرایط پروژه
 •  قابلیت ثبت وقایع تا 1200 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمی گردد.
 • امکان ایجاد تاخیر از 10 تا 600 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • امکان نمایش جریان مصرفی زون ها
 • دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
 • امکان تغییر زبان منو تنظیمات
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • دارای مد مدیریت علایم کاذب حریق (False alarm management)
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرار کننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M9000 - 485
 • امکان اتصال به نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مخصوص DMTech
 • امکان غیر فعال کردن زون ها یا مدارات آژیر
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
کنترل پنل اعلام حریق متعارف FP 9000L - 2/4/6/8
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • امکان ایجاد تاخیر از 0 تا 70 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرار کننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M999 - 485
 • امکان اتصال به نرم افزار کنترل و مانیتورینگ مخصوص DMTech
 • امکان غیر فعال کردن زون ها و یا مارات آژیر
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
Image
پنل تکرار کننده اعلام حریق متعارف FP 9000R
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt2 و EN54-pt4
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD
 • قابلیت  نمایش نوشتاری موقعیت حریق بر روی LCD و نمایش نوری
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1200 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمی گردد.
 • امکان ایجاد تاخیر از 10 تا 600 ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها)
 • امکان تغییر زبان منو تنظیمات
 • قابلیت شبکه شدن و اتصال 8 دستگاه کنترل پنل و یا پنل تکرارکننده به یکدیگر با استفاده از ماژول رابط M9000 - 485
 • امکان غیرفعال کردن مدارات آژیر پنل تکرار کننده
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
پنل تغذیه FP9000 P
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استاندارد اروپایی EN54-pt4
 • مناسب جهت پشتیبانی و تامین برق در زمان قطع برق
 • قابل استفاده جهت تغذیه بیم دیتکتورها، دیتکتورهای شعله و دیتکتورهای گازی در پروژه های صنعتی
 • امکان قرارگیری دو عدد باطری پشتیبان
 • نمایش خطای قطع برق و ضعف باطری
 • دارای رله خطا
 • دارای ترمینال خروجی 28VCD - 2.0 A
 • نصب، راه اندازی و اپراتوری راحت و سریع
کنترل پنل اطفاء حریق اتوماتیک FP 9000E
Image
 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای اروپایی EN54-pt4 , EN54-pt2 و EN12094
 • مناسب جهت استفاده در سیستمهای اطفاء حریق مبتنی بر گاز،پودر،آیروسل و آب
 • دارای 3 زون کشف حریق و 1 خروجی فرمان اطفاء حریق
 • امکان انتخاب سه وضعیت اتوماتیک، دستی و غیرفعال
 • امکان اتصال 32 دیتکتور بر روی هر زون
 • دارای نمایشگر دیجیتال LCD جهت اعمال تنظیمات،نمایش وضعیت ها، نمایش پیغام هشدار و تخلیه
 • قابلیت ثبت وقایع تا 1900 عدد طبق ساعت و تاریخ دقیق که در زمان قطع برق و یا باطری حذف نمیگردد.
 • دارای مُد مدیریت اعلام کاذب حریق (False alarm management)
 • دارای ترمینال ورودی شستی های Manual Release, Hold  و ترمینال Low Press و ...
 • امکان تست سیستم توسط یک نفر (One man test)
 • امکان غیرفعال کردن زون ها و یا مدار آژیر خط اول (Stage1)
 • قابلیت اتصال کارت رله اضافی M9000R
 • امکان تغییر زمان فرمان تخلیه اطفاء حریق