Instagram link   Telegram link

خطر آتش سوزی در صنایع و پیشگیری از آن

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که تا چه میزان در صنایع و کارخانه‌ها،  به خطر آتش سوزی و پیشگیری از آن و آموزش ایمنی حریق توجه می شود و همچنین جهت پیشگیری از این حادثه چه مواردی در نظر گرفته شده است تا میزان خسارات وارده را کاهش دهد.

ادامه مطلب

خروج اضطراری از ساختمان حین آتش سوزی

برنامه ریزی و تمرین خروج اضطراری از ساختمان در هنگام آتش سوزی، این اطمینان را می دهد که همه ی اعضای ساختمان می دانند در آتش سوزی چه باید بکنند و آماده خروج سریع و ایمن هستند. ممکن است برای خروج اضطراری، از لحظه به صدا درآمدن هشدار دود، کمتر از دو دقیقه فرصت خروج داشته باشید.

در نتیجه وقتی زنگ دود هنگام آتش سوزی به صدا در می آید، خیلی دیر است که شروع به ساختن یک نقشه کرده و برنامه ریزی نمائید!

ادامه مطلب

مقالات دیگر...